Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορώ να λάβω προσφορά leasing από τη Motoway;

Συμπληρώνοντας εύκολα τη φόρμα επικοινωνίας ή καλώντας στο 2310515557 ή επικοινωνώντας μαζί μας στα social media.

Μπορώ να προσθέσω έξτρα εξοπλισμό στο όχημα που επιθυμώ;

Οι μοτοσικλέτες και τα scooter του leasing είναι πάντα καινούργια και σε αυτά μπορεί να τοποθετηθεί επιπλέον εξοπλισμός, σύμφωνα με τις διαθέσιμες επιλογές ανά μοντέλο και με αναδιαμόρφωση του μισθώματος.

Μπορώ να διαλέξω όποιο δίκυκλο θέλω;

Μπορείτε να διαλέξετε όποιο μοντέλο επιθυμείτε από αυτά που παρουσιάζονται στην αντίστοιχη ενότητα.

Μπορεί να οδηγεί το όχημα η κόρη/γιος/σύζυγός μου;

Ναι, με απαραίτητα προϋπόθεση να έχουν δηλωθεί ο/οι επιπλέον οδηγός/οί σε εμάς και φυσικά να υπάρχει η κατάλληλη άδεια οδήγησης από τον αναβάτη.

Σε περίπτωση κλοπής τι γίνεται;

Εφόσον έχει επιλεγεί η πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη της ολικής κλοπής θα πρέπει να καλέσετε άμεσα τη συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρία στο 1158 ή στο 2109462050 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες που θα σας δοθούν. Εάν δεν έχετε επιλέξει την πρόσθετη κάλυψη της ολικής κλοπής, αναλαμβάνετε να καταβάλετε στην Motoway ποσό ίσο με την υπολειπόμενη αξία του οχήματος. Σε κάθε περίπτωση, δηλώνετε οπωσδήποτε την κλοπή και στην Motoway στο 2310515557 Δε-Πα 09:00-17:00 ή/και στο [email protected].

Σε περίπτωση παράβασης του Κ.Ο.Κ., τι κάνω;

Σε περίπτωση παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενδεχόμενο πρόστιμο καλύπτεται από τον αναβάτη που αναφέρεται στο συμβόλαιο εκμίσθωσης του οχήματος.

Τι ασφάλιση έχει το όχημά μου;

Είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένο για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, σωματικές βλάβες / απώλεια ζωής, υλικές ζημίες, υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα, ιατρικές συμβουλές, φροντίδα ατυχήματος, οδική βοήθεια και νομική προστασία.

Δίνεται η δυνατότητα να ασφαλιστεί επιπλέον με τις παρακάτω προαιρετικές καλύψεις:
Προσωπικό ατύχημα, πυρκαγιά – τρομοκρατικές ενέργειες, ολική κλοπή,
στάσεις/απεργίες/οχλαγωγίες/διαδηλώσεις/πολιτικές ταραχές, φυσικά φαινόμενα, αξία νέων ανταλλακτικών καθώς επίσης και για ίδιες ζημίες και κακόβουλες βλάβες.

Μπορώ να αγοράσω το όχημα στη λήξη του leasing;

Στην επιλογή της μίσθωσης για 48 μήνες, η απόκτηση του δικύκλου είναι προσυμφωνημένη από την αρχή. Στην επιλογή της μίσθωσης για 36 μήνες, το δίκυκλο επιστρέφεται ωστόσο, εάν κατά τη λήξη της μίσθωσης υπάρχει η επιθυμία να αποκτηθεί το όχημα, φυσικά και μπορεί.

Πού μπορώ να πάω για τη συντήρηση του δικύκλου μου;

Στον εξουσιοδοτημένο dealer από όπου το έχεις μισθώσει είτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο που θα σου έχει γνωστοποιηθεί από τον ίδιο.

Ποιος καλύπτει τα έξοδα συντήρησης;

Όλα τα έξοδα για τη συντήρηση του δικύκλου σας, για την προϋπολογισμένη χιλιομετρική κάλυψη που έχει συμφωνηθεί, συμπεριλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα του οχήματος.

Κάθε πότε χρειάζεται συντήρηση το μισθωμένο μου όχημα;

Θα πρέπει να ακολουθείτε τις υποδείξεις που θα βρείτε στο εγχειρίδιο συντήρησης του οχήματος ενώ θα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά ενημέρωση για τις προγραμματισμένες συντηρήσεις. Επίσης, σας γνωστοποιούνται εγγράφως στην οικονομική προσφορά που περιλαμβάνει τις πληροφορίες της μίσθωσης.

Τι περιλαμβάνει το μίσθωμα;

Το μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που θα χρειαστεί το όχημα, όπως τις προγραμματισμένες συντηρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αλλαγή ελαστικών στα 20.000χλμ, τις υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις και τυχόν πρόσθετες που έχουν επιλεγεί, τα τέλη κυκλοφορίας,  τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό του οχήματος που έχει επιλέξει ο μισθωτής.

Ποιες δυνατότητες πληρωμής υπάρχουν;

Η πληρωμή του μισθώματος γίνεται αποκλειστικά με πάγια εντολή, σε μηναία βάση, σύμφωνα με την αρχική προσφορά και χωρίς να υπάρχουν επιπλέον κρυφές χρεώσεις.

Που μπορώ να δηλώσω μια ζημιά;

Σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να καλέσετε άμεσα την ασφαλιστική εταιρία στο 1158 ή στο 2109462050 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες που θα σας δοθούν. Επίσης, δηλώνετε τη ζημιά και στην Motoway στο 2310515557 Δε-Πα 09:00-17:00.

Μπορώ να διακόψω τη σύμβαση μίσθωσης νωρίτερα;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα να διακόψετε τη σύμβαση μίσθωσης νωρίτερα, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι ισχύουν χρεώσεις για τυχόν πρόωρη λήξη οι οποίες σας γνωστοποιούνται εξ αρχής με την υπογραφή της Σύμβασης.